Scholencounselling

 

Iedere school heeft een eigen unieke sfeer.

Vaak ontbreekt het aan tijd en kennis om te voldoen aan de vele hulpvragen.

Graag overleggen wij persoonlijk met u en bij u op school, om op al uw hulpvragen een passende oplossing te vinden. Door onze flexibele houding, jaren lange ervaring en kennis zullen wij goed aansluiten bij de behoeftes van uw school. Wij bieden extra hulp aan de school, waardoor leerkrachten minder werkdruk ervaren.

Door kleine oplossingen, kan er weer een grote stap gezet kan worden.

Elke nieuwe tocht, begint met de eerste stap…

 

Reken & Taal Tekening op school

Didactisch inzetten van tekenen

Leerdoelen: Reken-Tekening / Taal-Tekening

Praktische training om tekenen in te zetten bij Taal en Rekenen.

De toepassing is universeel, dus in te zetten bij iedere methode, die wordt gebruikt op school, zowel individueel als in een groep. Het is gericht op het werken van het geheel naar deel. Tijdens deze praktische training leer je een tekening maken om gericht leerstof op te nemen, te verwerken, op te slaan en toe te passen. Na de training direct in te zetten op school, in de klas of in een andere leersituatie.

Wat leer je?

Taaltekening / Rekentekening te maken, waarop eigen strategieën en basiskennis worden verwerkt.

Voor wie?

Leerkrachten, remedial teachers, interne begeleiders, ouders, counsellors, therapeuten, psychologen, hulpverleners, orthopedagogen, pedagogen, gedragsspecialisten, schoolleiders, en voor een ieder die zelf de basis wil beheersen.

Cursusdag Taal o.a.:

basisspelling, werkwoordspelling, ontleden, begrijpend lezen.

Cursusdag Rekenen o.a.:

basisrekenen, vier hoofdbewerkingen, tijd, breuken-procenten-decimalen, metriekstelsel.

Kosten?

Per cursusdag €295,- inclusief BTW, leermateriaal en catering.

Twee cursusdagen €500,- inclusief BTW, leermateriaal en catering.

Aanmelden?

Via mailadres info@goudenstappen.nl

 

Gouden Driekhoek!

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verleden opruimen.

Leven in het heden.

Om de positieve toekomst te pakken!

Wij richten ons op  de driehoek: Gedachten-Gevoelens-Gedrag. 

Weet u hoe u informatie verwerkt?

Waar en hoe en waarom u het opslaat?

 

Hoe u daar met uw eigenstrategie een geordend en opgeruimd geheel van kan maken? 

Wilt u weten hoe u makkelijker kunt léren leren?

In de workshop of training geven wij antwoorden op bovenstaande vragen en leren we mensen hun 
eigen strategie te ontdekke. Indien wenselijk die strategie te veranderen, zodat u met een opgeruimd lijf & hoofd de deur uitloopt, zelf uw problemen effectief kunt oplossen en deze methode ook thuis en in uw werk met kinderen, jongeren en/of volwassenen kunt toepassen.

Ruimte voor creativiteit, nieuwe informatie, rust en nieuwe uitdagingen.

 

 

 

 

 

MatriXcoach leerde de uitleg van #taal en #rekenen. En maakte een plek in haar hoofd om deze informatie goed te onthouden. Training; eigenwijsopweg.nl

Taal & Reken Tekening

Kinderen léren leren met hun eigen verwerking en strategieën...

Taal & Reken Tekening

Rouw op je dak! 

Vergoeding mogelijk door zorgverzekeraar

Verdriet van jezelf, je kind, en de ander beter te begrijpen.

Deze workshop voor volwassenen, hebben wij op veler verzoek gegeven door heel Nederland, en nu in onze eigen praktijk.

Interactief, inspirerend, en vol met direct toepasbare informatie. 

Aanbevolen door verschillende beroepsverenigingen.

Bij rouwen denkt men vaak aan het verlies van een dierbare. 

Rouwen kan men echter om veel verschillende redenen.

Te denken valt aan: echtscheidingsverdriet, ziekte, verhuizing, functieverlies, kinderloosheid, eetproblemen, ontslag en vele andere ingrijpende gebeurtenissen. 

Tijdens deze workshop werken wij met hoofd-hart en handen.

Wij zullen o.a. aandacht aan het volgende besteden:

- Omgaan met teleurstelling en verlies
- Erkenning van de verliessituatie
- Warboel van gevoelens
- Herkenning van de situatie
- Een nieuwe start kunnen maken. 

Voor wie?
-Voor iedereen die geinteresseerd is in het proces rondom rouwen.
-Voor het verwerken en inzicht krijgen in een eigen proces.
-Om meer inzicht te krijgen bij de mensen om je heen.
-Om begeleiding te geven vanuit een beroep, zoals: leerkrachten, coaches, counsellors, hulpverleners, loopbaanadviseurs, orthopedagogen, schoolleiders, ambulant begeleiders, internbegeleiders.

Door wie:

Dorinda Thostrup van Gouden Stappen.

Wanneer:

Op aanvraag

Waar:

Raamweg 4, Den Haag of op Locatie

Kosten:

€75,- inclusief BTW  per cursusdag,Inclusief  koffie en thee, werkmap

 

 Vergoeding mogelijk door Zorgverzekeraars